Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostepności

Grafika dekoracyjna, niepełnosprawność, dostępność

Witaj na stronie Uniwersyteckiego Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie

Głównym celem Centrum jest podniesienie kompetencji kadr uczelni
z zakresu stosowania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze szkolnictwa wyższego

Dowiedz się więcej o Witaj
Grafika dekoracyjna, niepełnosprawność, dostępność

Oferta Szkoleniowa

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową
Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności oferuje szeroki wybór szkoleń z zakresu dostępności. 

Dowiedz się więcej o Oferta Szkoleniowa
Grafika dekoracyjna, niepełnosprawność, dostępność

Aktualności

Poszerz swoją wiedzę na temat dostępności!

herb Gminy Miasto Szczecin

Udogodnienia w Szczecinie

Ulgi i przywileje dla osób niepełnosprawnych w Szczecinie

Dowiedz się więcej o Udogodnienia w Szczecinie
Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

KRASP

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dowiedz się więcej o KRASP
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON

Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Dowiedz się więcej o PFRON
logo Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dowiedz się więcej o Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Logo Portalu Edukacyjnego

Organizacje na rzecz niepełnosprawnych

Zapoznaj się z lista organizacji, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych w Szczecinie.

Dowiedz się więcej o Organizacje na rzecz niepełnosprawnych

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Dział Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Działalność Działu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Szczecińskiego (DWON) została zainicjowana w 2007 roku przez Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Główną ideą, przyświecającą powstaniu tej jednostki organizacyjnej US, było zaoferowanie szerokiemu gronu studentów z niepełnosprawnościami niezbędnych form wsparcia w procesie kształcenia. Celem drugorzędnym, choć nie mniej istotnym, stała się pomoc organizacyjna i merytoryczna adresowana do nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych, mających na co dzień kontakt z osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

logo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Projekt Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie realizowany jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Kalendarz wydarzeń

0

Grafika Kalendarz wydarzeń